Parkovací mapa byla uzavřena. V současné chvíli probíhá vyhodnocení dat.

P

PARKOVACÍ ZÓNY VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

Podobně jako v jiných městech se i žďárská radnice chystá zavést změny v parkování v širším centru města. Jde o další nástroj k regulaci dopravy ve městě, řešení problému věčně přeplněných parkovišť v širším centru města i snížení počtu aut v ulicích. Hlavně Žďárákům změna pomůže snáze zaparkovat, bonusem pak může být větší bezpečí i lepší podmínky pro chodce a cyklisty. Aktuálně probíhá příprava finálního projektu, níže uvedené informace budeme postupně upřesňovat. Spuštění předpokládáme v průběhu roku 2025.

Proč to děláme?

Až 76 % lidí dojíždí do práce ve Žďáru autem a jen v každém osmém autě sedí spolujezdec. Po městě se v téměř polovině cest pohybujeme autem. Aut neustále přibývá, do roku 2025 bude na 1000 obyvatel Vysočiny připadat 630 osobních aut (v roce 2007 jich bylo jen 395). To vše vytváří obrovský tlak nejenom na parkování, ale také na pohyb po městě. Neregulované parkování zahlcuje veřejný prostor, vytváří nebezpečné situace pro chodce a cyklisty, ztěžuje práci hasičům a záchranářům.

Budovat nová parkoviště?

Parkoviště jsou přes den průměrně obsazené z víc než 80 %, s výjimkou sídliště Libušín a okolí Neumannovy ulice. Prakticky všechna populární místa jsou trvale obsazena a zbývá jen několik hůře dostupných míst. V centru města je obsazenost 99,7 % a jižně kolem parku dokonce přesahuje 126 %. Kdo tato místa zaplňuje? V centru je to téměř polovina zaměstnanců, kteří obsadí parkovací místo na celý den. I na sídlišti Palachova a v Přednádraží parkují z víc než třetiny zaměstnanci a návštěvníci. Regulace se dotkne hlavně těchto skupin.

Noční parkování je pak problémem všude v sídlištích, parkujících aut je víc, než legálních parkovacích míst. Zóna tady pomůže snížit počet dlouhodobě odstavených aut, dodávek a služebních vozidel, aby místní našli každý večer blízké volné místo.

Průzkum obsazenosti parkovacích stání (PS) osobní automobily (OA)

Co to přinese?

Dne 10. 4. 2024 došlo k uzavření Parkovací mapy. V současné chvíli probíhá vyhodnocení. Děkujeme za vaše podněty.

K věci: Parkovací zóny

Dne 28. února 2024 se uskutečnilo setkání s občany. Na záznam se můžete podívat již nyní.

setkání
s občany

Proč zavádíme parkovací zóny?

Parkovací zóny vznikají hlavně kvůli regulaci početné a nadbytečné dopravy návštěvníků města v centru a jeho okolí a zároveň tam, kde vedou trasy MHD. Základní funkcí parkovacích zón je regulace parkování zejména v širším centru města a v přetížených částech města s využitím moderních technologií pro výběr parkovného a kontrolu pravidel parkování. Právní prostředí České republiky jiný způsob regulace parkování nezná.

Od kdy bude platit systém parkovacích zón?

Aktuálně pracuje projektant na finálním návrhu, zprovoznění systému předpokládáme v roce 2025.

Kolik to bude stát?

Ceník zatím není schválený, včas ho zveřejníme.

Jak se zaregistruji do systému?

Aktuálně probíhá příprava projektu, jakmile budeme znát podrobnosti, včas s nimi veřejnost seznámíme.

Kde a kdy se dozvím víc?

Veškeré informace budeme doplňovat na tento web, průběžně budeme informovat ve Žďárském zpravodaji, na sociálních sítích i prostřednictvím místních médií. V průběhu příprav uděláme minimálně dvě setkání s veřejností, na kterých bude možné klást dotazy a dávat zpětnou vazbu. Odkaz na sekci K věci.

Jaké zóny budou?

Aktuálně probíhá příprava projektu, jakmile budeme znát finální podobu, postupně ji představíme veřejnosti.

Kde budou zóny platit?

Aktuálně probíhá příprava projektu, jakmile budeme znát finální podobu, postupně ji představíme veřejnosti.

Své zkušenosti s parkováním ve Žďáře nám, prosíme, napište do parkovací mapy. 
Sesbíraná data využijeme při navrhování systému parkovací zóny.  

Pokud potřebujete vědět něco jiného, pište na parkovani@zdarns.cz